Những cuộc đấu trí cam go với tội phạm ma túy vùng biên

Những cuộc đấu trí cam go với tội phạm ma túy vùng biên

Biên phòng: Phá thêm đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Biên phòng: Phá thêm đường dây vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng người Lào vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt 2 đối tượng nước ngoài vận chuyển 30.000 viên ma túy vào Việt Nam

Bắt 2 đối tượng nước ngoài vận chuyển 30.000 viên ma túy vào Việt Nam

Quảng Bình: Phá Chuyên án 573Lv về đường dây vận chuyển, mua bán ma túy

Quảng Bình: Phá Chuyên án 573Lv về đường dây vận chuyển, mua bán ma túy

Chặn đường dây vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Chặn đường dây vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp từ Lào về Việt Nam

Quảng Bình: Phối hợp ngăn chặn việc đưa 30.000 viên ma túy qua biên giới

Quảng Bình: Phối hợp ngăn chặn việc đưa 30.000 viên ma túy qua biên giới

Bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy với số lượng lớn

Bắt giữ 2 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy với số lượng lớn

Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển 30.000 viên ma túy qua biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển 30.000 viên ma túy qua biên giới

Bắt quả tang 2 đối tượng người Lào vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp

Bắt quả tang 2 đối tượng người Lào vận chuyển 30.000 viên ma túy tổng hợp

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp

Phá đường dây ma túy xuyên quốc gia thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp

Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên biên giới

Triệt phá đường dây vận chuyển, mua bán ma túy xuyên biên giới

Thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp ở Quảng Bình

Thu giữ 30.000 viên ma túy tổng hợp ở Quảng Bình

Bị bắt khi đang vận chuyển 30 nghìn viên ma túy qua biên giới

Bị bắt khi đang vận chuyển 30 nghìn viên ma túy qua biên giới