Chuyện tình bí mật của 'bà hoàng quyền lực' bậc nhất Thanh triều

Chuyện tình bí mật của 'bà hoàng quyền lực' bậc nhất Thanh triều

Cho đến ngày nay, 'chuyện tình' giữa Hiếu Trang Hoàng Thái hậu và 'ông vua không ngai' Đa Nhĩ Cổn vẫn là...
Có phải mỗi lần đổi Hoàng Đế đều đổi một lần hậu cung?

Có phải mỗi lần đổi Hoàng Đế đều đổi một lần hậu cung?

Bức mật thư bí ẩn khiến vua Khang Hy chỉ dám bắt giam bỏ tù Ngao Bái

Bức mật thư bí ẩn khiến vua Khang Hy chỉ dám bắt giam bỏ tù Ngao Bái

'Trường An Nặc': Thành Nghị vướng nghi án nổi tiếng, có thật trong lịch sử Trung Hoa

'Trường An Nặc': Thành Nghị vướng nghi án nổi tiếng, có thật trong lịch sử Trung Hoa

Con trai bức tử vợ của cha vì sợ tranh giành quyền lực

Con trai bức tử vợ của cha vì sợ tranh giành quyền lực

Chuyện hi hữu của hoàng tộc: Hoàng đế cả đời chỉ yêu một người cho đến lúc mất đi

Chuyện hi hữu của hoàng tộc: Hoàng đế cả đời chỉ yêu một người cho đến lúc mất đi

Kì bí chuyện linh hồn mỹ nữ nổi tiếng 1 thời bị thất sủng của Ngô Tam Quế

Kì bí chuyện linh hồn mỹ nữ nổi tiếng 1 thời bị thất sủng của Ngô Tam Quế

Việc làm man rợ của hậu bối Nỗ Nhĩ Cáp Xích trong lịch sử Trung Quốc

Việc làm man rợ của hậu bối Nỗ Nhĩ Cáp Xích trong lịch sử Trung Quốc

Chuyện tình bí mật của 'bà hoàng quyền lực' dưới triều Thanh

Chuyện tình bí mật của 'bà hoàng quyền lực' dưới triều Thanh

Chuyện tình 'khắc cốt ghi tâm' của hoàng đế Trung Quốc và nàng tiểu phi xinh đẹp

Chuyện tình 'khắc cốt ghi tâm' của hoàng đế Trung Quốc và nàng tiểu phi xinh đẹp

Vị Thái hậu nhà Thanh mất 37 năm vẫn không được lệnh hạ táng vì 1 lý do khó ngờ

Vị Thái hậu nhà Thanh mất 37 năm vẫn không được lệnh hạ táng vì 1 lý do khó ngờ

Cuộc chiến tranh giành kỹ nữ Trần Viên Viên và cái kết

Cuộc chiến tranh giành kỹ nữ Trần Viên Viên và cái kết

Lộ mật thư thất truyền 350 năm giải thích lý do thực sự khiến Khang Hi không dám xử tử nghịch thần Ngao Bái

Lộ mật thư thất truyền 350 năm giải thích lý do thực sự khiến Khang Hi không dám xử tử nghịch thần Ngao Bái

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ cùng Khuất Sở Tiêu, Triệu Lộ Tư đóng 'Trường ca hành'

Địch Lệ Nhiệt Ba sẽ cùng Khuất Sở Tiêu, Triệu Lộ Tư đóng 'Trường ca hành'

Vì sao ba đời hoàng đế triều Mãn Thanh đều tuyệt tự?

Vì sao ba đời hoàng đế triều Mãn Thanh đều tuyệt tự?

Lý do sốc khiến Ngô Tam Quế tự nguyện đầu hàng nhà Thanh

Lý do sốc khiến Ngô Tam Quế tự nguyện đầu hàng nhà Thanh

Vì sao ba đời hoàng đế triều Mãn Thanh tuyệt tự?

Vì sao ba đời hoàng đế triều Mãn Thanh tuyệt tự?

Vì sao Hoàng Thái Cực ép chết vợ yêu của cha?

Vì sao Hoàng Thái Cực ép chết vợ yêu của cha?

Lộc đỉnh ký: Vì sao Khang Hy chỉ bắt giam mà không giết Ngao Bái

Lộc đỉnh ký: Vì sao Khang Hy chỉ bắt giam mà không giết Ngao Bái