Cứu người đàn ông té xe, bị vật sắc nhọn đâm thủng cổ

Cứu người đàn ông té xe, bị vật sắc nhọn đâm thủng cổ

Lấy đoạn huyết khối, cứu bệnh nhân bị bại liệt không phải mất tay

Lấy đoạn huyết khối, cứu bệnh nhân bị bại liệt không phải mất tay

Chớ coi thường đầy bụng, khó tiêu kéo dài... mà không khám bệnh

Chớ coi thường đầy bụng, khó tiêu kéo dài... mà không khám bệnh

Phải làm gì nếu chẳng may nuốt phải răng giả, tăm tre...?

Phải làm gì nếu chẳng may nuốt phải răng giả, tăm tre...?

Phẫu thuật lấy trọn khối u ra khỏi não bệnh nhân

Một công nhân bị dây cáp cắt đứt cổ chân

Một công nhân bị dây cáp cắt đứt cổ chân

Cứu sống người bị tai nạn giao thông mất 4,2 lít máu

Cứu sống người bị tai nạn giao thông mất 4,2 lít máu

Bệnh viện tư nhân đầu tiên ghép thận thành công

Bệnh viện tư nhân đầu tiên ghép thận thành công