Hoa Lư phấn đấu giành thắng lợi vụ lúa mùa

Hoa Lư phấn đấu giành thắng lợi vụ lúa mùa

Ông Vũ Văn Thông, Trưởng phòng Nông nghiệp & PTNT huyện Hoa Lư cho biết: Vụ mùa năm 2019, Hoa Lư dự kiến...