Xem xét mua lại dự án BOT giao thông bị vỡ phương án tài chính

Xem xét mua lại dự án BOT giao thông bị vỡ phương án tài chính

Các cơ quan chức năng đang xem xét phương án mua lại một số dự án BOT giao thông bị vỡ phương án tài chính...
Bộ GTVT kiến nghị không triển khai thu phí không dừng 3 trạm BOT trên Quốc lộ 51

Bộ GTVT kiến nghị không triển khai thu phí không dừng 3 trạm BOT trên Quốc lộ 51

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Vì sao 3 Bộ từ chối tham gia Tổ công tác liên ngành?

Dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông: Vì sao 3 Bộ từ chối tham gia Tổ công tác liên ngành?

Đề xuất 2 giải pháp đảm bảo tính khả thi Dự án BOT hầm Đèo Cả

Đề xuất 2 giải pháp đảm bảo tính khả thi Dự án BOT hầm Đèo Cả

Bổ sung tiêu chí vận hành công trình đặc biệt khi chọn thầu cao tốc Bắc Nam

Bổ sung tiêu chí vận hành công trình đặc biệt khi chọn thầu cao tốc Bắc Nam

Đà Nẵng đề xuất chi nghìn tỷ xây 4 bảo tàng, Khánh Hòa 'gỡ nghẽn' cho Bắc Vân Phong

Đà Nẵng đề xuất chi nghìn tỷ xây 4 bảo tàng, Khánh Hòa 'gỡ nghẽn' cho Bắc Vân Phong

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt

Đề xuất thành lập tổ giám sát đấu thầu chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc Nam

Đề xuất thành lập tổ giám sát đấu thầu chọn nhà đầu tư cao tốc Bắc Nam

Dự án BOT Tuyến tránh TP. Thanh Hóa: Liệu có lối thoát mềm?

Dự án BOT Tuyến tránh TP. Thanh Hóa: Liệu có lối thoát mềm?

Dự án BOT xây dựng cầu Châu Đốc - An Giang 'mắc cạn'

Dự án BOT xây dựng cầu Châu Đốc - An Giang 'mắc cạn'

Chông chênh tiến độ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Chông chênh tiến độ cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Dừng thực hiện Dự án BOT đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

Dừng thực hiện Dự án BOT đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

Dừng thực hiện Dự án BOT đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

Dừng thực hiện Dự án BOT đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa

Chữa bệnh hụt thu tại các dự án BOT giao thông

Chữa bệnh hụt thu tại các dự án BOT giao thông

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa: Xoay hướng bất thành

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa: Xoay hướng bất thành

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa: Xoay hướng bất thành

Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa: Xoay hướng bất thành

Xem xét dừng đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức BOT

Xem xét dừng đầu tư dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chơn Thành - Đức Hòa theo hình thức BOT

'Hố đen' tài chính tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

'Hố đen' tài chính tại cao tốc Hà Nội - Hải Phòng