Lại 'nóng' tình trạng xây nhà trái phép trong vùng dự án

Lại 'nóng' tình trạng xây nhà trái phép trong vùng dự án

Nhiều ngày qua, dư luận tại Quảng Nam lại 'nóng' vì tình trạng người dân P. Điện Dương, TX Điện Bàn xây...