Học sinh không dám đi học vì bị thầy giáo tát do không làm bài tập

Học sinh không dám đi học vì bị thầy giáo tát do không làm bài tập

Đình chỉ công tác thầy giáo đánh, tát học sinh lớp 5 vì nói chuyện riêng

Đình chỉ công tác thầy giáo đánh, tát học sinh lớp 5 vì nói chuyện riêng

Đình chỉ công tác thầy giáo tát, đá học sinh ở TP. Hồ Chí Minh

Đình chỉ công tác thầy giáo tát, đá học sinh ở TP. Hồ Chí Minh

TP.HCM: Tạm đình chỉ công tác thầy giáo đánh học sinh khiến phụ huynh bức xúc

TP.HCM: Tạm đình chỉ công tác thầy giáo đánh học sinh khiến phụ huynh bức xúc

Thầy giáo chủ nhiệm bị phụ huynh tố tát vào mặt, đá vào mông học sinh

Thầy giáo chủ nhiệm bị phụ huynh tố tát vào mặt, đá vào mông học sinh

Giáo viên chủ nhiệm tát vào mặt, đá vào mông học sinh

Giáo viên chủ nhiệm tát vào mặt, đá vào mông học sinh

Thầy giáo tát, đá mông nhiều học sinh lớp 5 khiến nhiều em không dám đi học

Thầy giáo tát, đá mông nhiều học sinh lớp 5 khiến nhiều em không dám đi học

Thầy giáo tát mặt, đá mông nhiều học sinh lớp 5

Thầy giáo tát mặt, đá mông nhiều học sinh lớp 5

Phớt lờ chỉ thị cấm bán nước ngọt có ga

Phớt lờ chỉ thị cấm bán nước ngọt có ga