Đề kiểm tra học kỳ II có kèm đáp án: GV quên xóa trước khi sao in

Đề kiểm tra học kỳ II có kèm đáp án: GV quên xóa trước khi sao in

Sau sự cố đề thi kiểm tra học kỳ II môn tiếng Anh có kèm đáp án ở huyện Gò Quao (Kiên Giang), phòng GD&ĐT...