Nghịch lý: Trường 'đói' giáo viên, cử nhân sư phạm đi bán cà phê

Nghịch lý: Trường 'đói' giáo viên, cử nhân sư phạm đi bán cà phê

Cán bộ Phòng GD&ÐT Chư Pưh ăn chặn tiền ăn của học sinh nghèo

Cán bộ Phòng GD&ÐT Chư Pưh ăn chặn tiền ăn của học sinh nghèo

3 cán bộ Phòng GD&ĐT trục lợi 6 tỷ đồng

3 cán bộ Phòng GD&ĐT trục lợi 6 tỷ đồng

3 cán bộ Phòng GD&ĐT trục lợi 6 tỷ đồng

3 cán bộ Phòng GD&ĐT trục lợi 6 tỷ đồng

Phòng giáo dục huyện ăn chặn, chi sai gần 6 tỷ

Phòng giáo dục huyện ăn chặn, chi sai gần 6 tỷ

Công an vào cuộc vụ 3 cán bộ 'ăn' tiền học sinh nghèo

Công an vào cuộc vụ 3 cán bộ 'ăn' tiền học sinh nghèo

Gia Lai: Cán bộ phòng GD&ĐT 'ăn' tiền của học sinh nghèo

Gia Lai: Cán bộ phòng GD&ĐT 'ăn' tiền của học sinh nghèo