Doanh nghiệp trong nước phải lớn lên trong dòng vốn FDI

Doanh nghiệp trong nước phải lớn lên trong dòng vốn FDI

Theo Thứ trưởng Bộ KH&ĐT Vũ Đại Thắng, thay vì phê phán doanh nghiệp (DN) đầu tư nước ngoài (FDI) đang lấn...