Cảnh báo mã độc tống tiền GandCrab 5.2

Cảnh báo mã độc tống tiền GandCrab 5.2

Ngày 15/3/2019, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam đã đưa ra cảnh báo số 81/VNCERT-ĐPƯC về việc...