Cứu thành công gần 140 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu thành công gần 140 thuyền viên gặp nạn trên biển

Lực lượng TKCN hàng hải phối hợp ứng cứu thành công 138 thuyền viên gặp nạn trên biển.
Cứu nạn kịp thời 2 thuyền viên bị chìm tàu, trôi dạt trên biển

Cứu nạn kịp thời 2 thuyền viên bị chìm tàu, trôi dạt trên biển

Chìm tàu, 2 thuyền viên được ứng cứu kịp thời

Chìm tàu, 2 thuyền viên được ứng cứu kịp thời

Cứu nạn thành công hai thuyền viên trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu nạn thành công hai thuyền viên trên vùng biển Đà Nẵng

Cứu hộ thành công hai ngư dân bị chìm tàu cá

Cứu hộ thành công hai ngư dân bị chìm tàu cá

Ứng cứu kịp thời hai thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Ứng cứu kịp thời hai thuyền viên gặp nạn trên vùng biển Đà Nẵng

Kịp thời cứu hai thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Kịp thời cứu hai thuyền viên bị chìm tàu trên biển

Cứu 2 thuyền viên bị chìm tàu kiệt sức trên vùng biển tỉnh Quảng Nam

Cứu 2 thuyền viên bị chìm tàu kiệt sức trên vùng biển tỉnh Quảng Nam

Kịp thời cứu 2 thuyền viên gặp nạn trên biển

Kịp thời cứu 2 thuyền viên gặp nạn trên biển

Cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển Cù Lao Chàm

Cứu 2 ngư dân gặp nạn trên biển Cù Lao Chàm

Cứu 2 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển

Cứu 2 thuyền viên tàu cá gặp nạn trên biển

Kịp thời ứng cứu 2 ngư dân bị nạn trên biển

Kịp thời ứng cứu 2 ngư dân bị nạn trên biển