Đối ngoại nhân dân: Tư duy và nhiệm vụ trong tình hình mới

Đối ngoại nhân dân: Tư duy và nhiệm vụ trong tình hình mới

70 năm qua, đối ngoại nhân dân (ĐNND)- một trong ba chân kiềng của ngoại giao Việt Nam, đã vận dụng sáng...
VUFO lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống, quyết tâm viết tiếp trang sử mới vẻ vang

VUFO lưu giữ và phát huy giá trị truyền thống, quyết tâm viết tiếp trang sử mới vẻ vang

Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND

Câu chuyện thành công của Việt Nam về Covid-19 tạo nguồn cảm hứng rất lớn cho công tác ĐNND

Cần Thơ: Chia sẻ kinh nghiệm về công tác đối ngoại nhân dân

Cần Thơ: Chia sẻ kinh nghiệm về công tác đối ngoại nhân dân

Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND

Hậu Giang muốn VUFO kết nối viện trợ PCPNN và tập huấn kỹ năng cho đội ngũ làm công tác ĐNND

TP HCM: Nâng cao vai trò của Mặt trận trong công tác đối ngoại nhân dân

TP HCM: Nâng cao vai trò của Mặt trận trong công tác đối ngoại nhân dân

VUFO cần đẩy mạnh nghiên cứu quan hệ giữa các nước lớn và tác động tới Việt Nam

VUFO cần đẩy mạnh nghiên cứu quan hệ giữa các nước lớn và tác động tới Việt Nam

VUFO cần là trung tâm đoàn kết của các tổ chức hữu nghị nhân dân với tư cách là tổ chức nòng cốt

VUFO cần là trung tâm đoàn kết của các tổ chức hữu nghị nhân dân với tư cách là tổ chức nòng cốt

4 việc cần làm của VUFO

4 việc cần làm của VUFO

Mỗi người dân là một đại sứ

Mỗi người dân là một đại sứ

Đấu tranh bằng lòng dân và lẽ phải

Đấu tranh bằng lòng dân và lẽ phải

Tập trung xây dựng mạng lưới đối tác bạn bè sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

Tập trung xây dựng mạng lưới đối tác bạn bè sâu rộng, thiết thực và hiệu quả

Kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc

Kỷ niệm 10 năm thành lập Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Vĩnh Phúc

Đại hội đại biểu các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam lần thứ IV

Đại hội đại biểu các tổ chức hữu nghị tỉnh Quảng Nam lần thứ IV

Ông Nguyễn Thành Trí được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai

Ông Nguyễn Thành Trí được bầu làm Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai

Việt Nam và bản lĩnh hòa hiếu

Việt Nam và bản lĩnh hòa hiếu