Người trồng điều với nỗi lo rớt giá

Người trồng điều với nỗi lo rớt giá

Bình Phước đang hối hả bước vào vụ thu hoạch điều được coi là được mùa với năng suất vượt trội. Tuy nhiên,...