Thêm 2 trường y tại Nhật kỳ thị nữ sinh, sửa điểm thi bất lợi

Thêm 2 trường y tại Nhật kỳ thị nữ sinh, sửa điểm thi bất lợi

Hàng loạt trường ở Nhật Bản thừa nhận sửa điểm thi đại học, thao túng kết quả tuyển sinh

Hàng loạt trường ở Nhật Bản thừa nhận sửa điểm thi đại học, thao túng kết quả tuyển sinh

Hàng loạt trường ở Nhật Bản thừa nhận sửa điểm thi đại học, thao túng kết quả tuyển sinh

Hàng loạt trường ở Nhật Bản thừa nhận sửa điểm thi đại học, thao túng kết quả tuyển sinh

Hàng loạt đại học Nhật Bản thừa nhận sửa điểm thi tuyển vào ngành Y

Hàng loạt đại học Nhật Bản thừa nhận sửa điểm thi tuyển vào ngành Y

Đại học Y Tokyo bị tước chứng chỉ kiểm định sau bê bối sửa điểm

Đại học Y Tokyo bị tước chứng chỉ kiểm định sau bê bối sửa điểm

ĐH Y khoa Tokyo bị tước chứng chỉ kiểm định chất lượng sau vụ sửa điểm

ĐH Y khoa Tokyo bị tước chứng chỉ kiểm định chất lượng sau vụ sửa điểm

Thủ tướng Shinzo Abe nỗ lực giúp phụ nữ Nhật Bản tìm sự bình đẳng với nam giới

Thủ tướng Shinzo Abe nỗ lực giúp phụ nữ Nhật Bản tìm sự bình đẳng với nam giới

ĐH Y Tokyo có nữ Hiệu trưởng đầu tiên sau bê bối hạ điểm 'rúng động' nước Nhật

ĐH Y Tokyo có nữ Hiệu trưởng đầu tiên sau bê bối hạ điểm 'rúng động' nước Nhật

ĐH Y Tokyo có nữ hiệu trưởng đầu tiên sau bê bối hạ điểm nữ sinh

ĐH Y Tokyo có nữ hiệu trưởng đầu tiên sau bê bối hạ điểm nữ sinh

Nhật Bản điều tra toàn quốc sau bê bối sửa điểm thi của ĐH Y Tokyo

Nhật Bản điều tra toàn quốc sau bê bối sửa điểm thi của ĐH Y Tokyo

Giáo dục Nhật Bản với bê bối kỳ thị nữ bác sĩ

Giáo dục Nhật Bản với bê bối kỳ thị nữ bác sĩ

Nhật Bản kỳ thị nữ bác sĩ?

Nhật Bản kỳ thị nữ bác sĩ?

Nhật Bản điều tra toàn quốc sau bê bối hạ điểm của nữ sinh ĐH Y Tokyo

Nhật Bản điều tra toàn quốc sau bê bối hạ điểm của nữ sinh ĐH Y Tokyo

Lãnh đạo ĐH Y Tokyo cúi gập người nhận lỗi đã sửa điểm thi để đánh rớt thí sinh nữ

Lãnh đạo ĐH Y Tokyo cúi gập người nhận lỗi đã sửa điểm thi để đánh rớt thí sinh nữ

Lãnh đạo ĐH Nhật cúi rạp người xin lỗi vì sửa điểm thi của thí sinh

Lãnh đạo ĐH Nhật cúi rạp người xin lỗi vì sửa điểm thi của thí sinh

ĐH Y Nhật Bản dính bê bối hạ điểm thi của nữ sinh viên trong nhiều năm

ĐH Y Nhật Bản dính bê bối hạ điểm thi của nữ sinh viên trong nhiều năm

Đại học Y của Nhật bị phát hiện sửa điểm thi nữ giới suốt nhiều năm

Đại học Y của Nhật bị phát hiện sửa điểm thi nữ giới suốt nhiều năm

Đại học Y của Nhật bị phát hiện sửa điểm thi nữ giới suốt nhiều năm

Đại học Y của Nhật bị phát hiện sửa điểm thi nữ giới suốt nhiều năm

Rúng động Nhật, ĐH Y Tokyo sửa điểm để loại bớt thí sinh nữ

Rúng động Nhật, ĐH Y Tokyo sửa điểm để loại bớt thí sinh nữ