CĐ Y tế VN tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐH XII CĐVN

CĐ Y tế VN tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết ĐH XII CĐVN

Nâng cao vai trò hoạt động của Công đoàn Bộ Công Thương

Nâng cao vai trò hoạt động của Công đoàn Bộ Công Thương

Nâng cao vai trò hoạt động của Công đoàn Bộ Công Thương

Nâng cao vai trò hoạt động của Công đoàn Bộ Công Thương

Công đoàn Công thương tỉnh Thái Bình triển khai Nghị quyết ĐH XII CĐVN

Công đoàn Công thương tỉnh Thái Bình triển khai Nghị quyết ĐH XII CĐVN

Công đoàn Y tế tỉnh Thái Bình triển khai Nghị quyết ĐH XII CĐVN

Công đoàn Y tế tỉnh Thái Bình triển khai Nghị quyết ĐH XII CĐVN

Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải tập huấn nghiệp vụ cho gần 400 cán bộ CĐCS

Thái Bình: LĐLĐ huyện Tiền Hải tập huấn nghiệp vụ cho gần 400 cán bộ CĐCS

Công đoàn Y tế VN kí qui chế phối hợp chăm lo đoàn viên

Công đoàn Y tế VN kí qui chế phối hợp chăm lo đoàn viên

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tuyên truyền kết quả ĐH XII CĐVN tới CNVCLĐ huyện Tân Uyên

LĐLĐ tỉnh Lai Châu tuyên truyền kết quả ĐH XII CĐVN tới CNVCLĐ huyện Tân Uyên

CBCNV nữ Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thi nữ công gia chánh

CBCNV nữ Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thi nữ công gia chánh

LĐLĐ Quỳnh Phụ (Thái Bình): Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 676 cán bộ

LĐLĐ Quỳnh Phụ (Thái Bình): Tập huấn nghiệp vụ công đoàn cho 676 cán bộ

LĐLĐ TP. Thái Bình triển khai Nghị quyết ĐH XII CĐVN tới các công đoàn cơ sở

LĐLĐ TP. Thái Bình triển khai Nghị quyết ĐH XII CĐVN tới các công đoàn cơ sở

Cty TNHH Gang thép Tuyên Quang vô địch Giải bóng đá CNLĐ các KCN tỉnh Tuyên Quang

Cty TNHH Gang thép Tuyên Quang vô địch Giải bóng đá CNLĐ các KCN tỉnh Tuyên Quang

CĐ Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức giải cầu lông CNLĐ

CĐ Cty CP Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổ chức giải cầu lông CNLĐ

LĐLĐ tỉnh Sơn La tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

LĐLĐ tỉnh Sơn La tuyên truyền kết quả Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Nơi hội tụ tri thức của công nhân, viên chức, lao động

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam: Nơi hội tụ tri thức của công nhân, viên chức, lao động

Nâng cao vai trò hoạt động của Công đoàn Bộ Công Thương

Nâng cao vai trò hoạt động của Công đoàn Bộ Công Thương

Thái Bình: 420 vận động viên tham gia giải cầu lông CNVCLĐ

Thái Bình: 420 vận động viên tham gia giải cầu lông CNVCLĐ

Đồng chí Vương Văn Bằng tiếp tục làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái

Đồng chí Vương Văn Bằng tiếp tục làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Yên Bái