Mô hình đại học đa lĩnh vực: Nhiều thế mạnh

Mô hình đại học đa lĩnh vực: Nhiều thế mạnh

Đầu tư cho ĐH quốc gia chưa tương xứng ?

Đầu tư cho ĐH quốc gia chưa tương xứng ?

Giải pháp nào cho ĐH quốc gia và ĐH vùng?

Giải pháp nào cho ĐH quốc gia và ĐH vùng?

Bỏ đại học quốc gia và đại học vùng, nên hay không?

Bỏ đại học quốc gia và đại học vùng, nên hay không?

Đề xuất cơ chế quản lý đại học vùng như đại học quốc gia

Đề xuất cơ chế quản lý đại học vùng như đại học quốc gia

Mô hình đại học vùng: 'Chiếc áo' đã chật?

Mô hình đại học vùng: 'Chiếc áo' đã chật?

Tự chủ đại học không chỉ là tự chủ về kinh tế

Tự chủ đại học không chỉ là tự chủ về kinh tế

Cả nước có khoảng 230 trường ĐH là quá nhiều

Cả nước có khoảng 230 trường ĐH là quá nhiều

Sinh viên sở hữu tài sản trường ĐH: Quá khó hiểu!

Sinh viên sở hữu tài sản trường ĐH: Quá khó hiểu!

Tranh luận nên hay không có cơ chế riêng cho ĐHQG

Tranh luận nên hay không có cơ chế riêng cho ĐHQG

25 năm và những kết quả nổi bật của ĐHQG, ĐH Vùng

25 năm và những kết quả nổi bật của ĐHQG, ĐH Vùng

Mô hình Đại học vùng: Người trong cuộc lên tiếng

Mô hình Đại học vùng: Người trong cuộc lên tiếng

Tăng tính tự chủ cho Đại học vùng

Tăng tính tự chủ cho Đại học vùng

Cấp thiết phải đổi mới quản trị đại học

Cấp thiết phải đổi mới quản trị đại học

Mô hình hệ thống giáo dục đại học: Nhiều ý kiến trái chiều

Mô hình hệ thống giáo dục đại học: Nhiều ý kiến trái chiều

Hệ thống đại học cồng kềnh, bất cập

Hệ thống đại học cồng kềnh, bất cập

Sửa luật phải bảo đảm hệ thống ĐH ổn định, phát triển

Sửa luật phải bảo đảm hệ thống ĐH ổn định, phát triển

Đừng để tên trường kìm hãm sự vươn lên

Đừng để tên trường kìm hãm sự vươn lên

Gỡ vướng cơ chế quản lý cho ĐH vùng

Gỡ vướng cơ chế quản lý cho ĐH vùng

Cấu trúc hệ thống giáo dục đại học: Băn khoăn phân cấp, quy hoạch

Cấu trúc hệ thống giáo dục đại học: Băn khoăn phân cấp, quy hoạch

Phải có quy định phương thức xét tuyển riêng đối với ngành Y

Phải có quy định phương thức xét tuyển riêng đối với ngành Y

Những trường đại học 'hot' dành cho dân khối C

Những trường đại học 'hot' dành cho dân khối C

Đăng ký bao nhiêu nguyện vọng cho vừa?

Đăng ký bao nhiêu nguyện vọng cho vừa?

Điểm vàng khi học văn bằng 2 trực tuyến

Điểm vàng khi học văn bằng 2 trực tuyến