Sinh viên sở hữu tài sản trường ĐH: Quá khó hiểu!

Sinh viên sở hữu tài sản trường ĐH: Quá khó hiểu!

Tranh luận nên hay không có cơ chế riêng cho ĐHQG

Tranh luận nên hay không có cơ chế riêng cho ĐHQG

25 năm và những kết quả nổi bật của ĐHQG, ĐH Vùng

25 năm và những kết quả nổi bật của ĐHQG, ĐH Vùng

Mô hình Đại học vùng: Người trong cuộc lên tiếng

Mô hình Đại học vùng: Người trong cuộc lên tiếng

Tăng tính tự chủ cho Đại học vùng

Tăng tính tự chủ cho Đại học vùng

Cấp thiết phải đổi mới quản trị đại học

Cấp thiết phải đổi mới quản trị đại học

Mô hình hệ thống giáo dục đại học: Nhiều ý kiến trái chiều

Mô hình hệ thống giáo dục đại học: Nhiều ý kiến trái chiều

Hệ thống đại học cồng kềnh, bất cập

Hệ thống đại học cồng kềnh, bất cập

Sửa luật phải bảo đảm hệ thống ĐH ổn định, phát triển

Sửa luật phải bảo đảm hệ thống ĐH ổn định, phát triển

Đừng để tên trường kìm hãm sự vươn lên

Đừng để tên trường kìm hãm sự vươn lên

Gỡ vướng cơ chế quản lý cho ĐH vùng

Gỡ vướng cơ chế quản lý cho ĐH vùng

Cấu trúc hệ thống giáo dục đại học: Băn khoăn phân cấp, quy hoạch

Cấu trúc hệ thống giáo dục đại học: Băn khoăn phân cấp, quy hoạch

Phải có quy định phương thức xét tuyển riêng đối với ngành Y

Phải có quy định phương thức xét tuyển riêng đối với ngành Y

Những ưu điểm của kỳ thi và tuyển sinh cần được phát huy

Những ưu điểm của kỳ thi và tuyển sinh cần được phát huy

Tập huấn Đảm bảo & kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

Tập huấn Đảm bảo & kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục và chương trình đào tạo

Chuyên gia GD Australia và hơn 200 ngày đồng hành cùng thầy cô các trường ĐH vùng Tây Bắc

Chuyên gia GD Australia và hơn 200 ngày đồng hành cùng thầy cô các trường ĐH vùng Tây Bắc

Đăng ký bao nhiêu nguyện vọng cho vừa?

Đăng ký bao nhiêu nguyện vọng cho vừa?

Điểm vàng khi học văn bằng 2 trực tuyến

Điểm vàng khi học văn bằng 2 trực tuyến

Nhiều trường nghề quá tải khi sinh viên bỏ đại học theo nghề

Nhiều trường nghề quá tải khi sinh viên bỏ đại học theo nghề