TS Đàm Quang Minh đi đâu sau khi thôi chức Hiệu trưởng Đại học Phú Xuân?

TS Đàm Quang Minh đi đâu sau khi thôi chức Hiệu trưởng Đại học Phú Xuân?

Sau khi thôi chức Hiệu trưởng ĐH Phú Xuân, Tiến sĩ Đàm Quang Minh về làm Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc Dự án...
Nhiều trường đại học tư thục tại TP.HCM thay hiệu trưởng

Nhiều trường đại học tư thục tại TP.HCM thay hiệu trưởng

Nhiều trường đại học tư thục thay hiệu trưởng

Nhiều trường đại học tư thục thay hiệu trưởng

TS Đàm Quang Minh thôi làm hiệu trưởng ĐH Phú Xuân

TS Đàm Quang Minh thôi làm hiệu trưởng ĐH Phú Xuân

Đại học không vì lợi nhuận cùng cộng đồng khơi dậy sáng tạo

Đại học không vì lợi nhuận cùng cộng đồng khơi dậy sáng tạo

Phanh phui ĐH 'bán bằng', vì sao Bộ GD&ĐT chưa công bố cơ sở đào tạo?

Phanh phui ĐH 'bán bằng', vì sao Bộ GD&ĐT chưa công bố cơ sở đào tạo?