Hạ tiêu chuẩn đầu vào, 100% thí sinh trúng tuyển, 0% nhận bằng

Hạ tiêu chuẩn đầu vào, 100% thí sinh trúng tuyển, 0% nhận bằng

Vấn đề đảm bảo chất lượng được các đại học ở Mỹ chú trọng nên khoảng 33% sinh viên tốt nghiệp đúng hạn....