Các ngành đón đầu xu thế công nghệ được thí sinh quan tâm

Các ngành đón đầu xu thế công nghệ được thí sinh quan tâm

Những ngành có tính cạnh tranh cao như CNTT, ô tô, điện tử, nông nghiệp công nghệ cao… được thí sinh quan...
Sáp nhập Trường ĐH Quảng Nam vào ĐH Đà Nẵng: Thách thức về tự chủ tài chính

Sáp nhập Trường ĐH Quảng Nam vào ĐH Đà Nẵng: Thách thức về tự chủ tài chính

Sáp nhập trường đại học, cao đẳng: Xu hướng hay giải pháp tình thế?

Sáp nhập trường đại học, cao đẳng: Xu hướng hay giải pháp tình thế?

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng học bổng tiếp sức học sinh, sinh viên miền Trung

T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng học bổng tiếp sức học sinh, sinh viên miền Trung

Giúp sinh viên nghèo không tụt lại phía sau

Giúp sinh viên nghèo không tụt lại phía sau

Thanh niên xung kích ở điểm nóng mưa bão

Thanh niên xung kích ở điểm nóng mưa bão

Bão số 9 sắp đổ bộ, các trường tại Đà Nẵng, Quảng Nam cho sinh viên nghỉ học

Phấn đấu Trường ĐH Quảng Nam thành thành viên của ĐH Đà Nẵng năm 2023

Phấn đấu Trường ĐH Quảng Nam thành thành viên của ĐH Đà Nẵng năm 2023

Điều động 265 giảng viên tham gia kiểm tra

Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học: Chờ chiến lược dài hơi

Tái cấu trúc hệ thống giáo dục đại học: Chờ chiến lược dài hơi

Quảng Nam thông báo thi tuyển 340 chỉ tiêu công chức năm 2020

Quảng Nam thông báo thi tuyển 340 chỉ tiêu công chức năm 2020

ĐH Quảng Nam 'cầu cứu' ĐH Đà Nẵng

ĐH Quảng Nam 'cầu cứu' ĐH Đà Nẵng

ĐH Quảng Nam 'cầu cứu' ĐH Đà Nẵng

ĐH Quảng Nam 'cầu cứu' ĐH Đà Nẵng

ĐH Quảng Nam 'cầu cứu' ĐH Đà Nẵng

Trường ĐH Quảng Nam muốn là thành viên của ĐH Đà Nẵng

Trường ĐH Quảng Nam muốn là thành viên của ĐH Đà Nẵng

Đà Nẵng- Quảng Nam: Cho học sinh nghỉ học để phòng dịch do virus corona

Đà Nẵng- Quảng Nam: Cho học sinh nghỉ học để phòng dịch do virus corona

Từ năm 2020: Nhiều trường đại học không tuyển sinh hệ cao đẳng

Từ năm 2020: Nhiều trường đại học không tuyển sinh hệ cao đẳng

Gần 200 lao động được phỏng vấn tìm việc làm tại Quảng Nam dịp cuối năm

Gần 200 lao động được phỏng vấn tìm việc làm tại Quảng Nam dịp cuối năm

Tuyển sinh Đại học 2019: Nhiều trường 'trắng' thí sinh

Tuyển sinh Đại học 2019: Nhiều trường 'trắng' thí sinh

Nhiều trường đại học nâng điểm sàn từ 13 lên 14 điểm

Nhiều trường đại học nâng điểm sàn từ 13 lên 14 điểm