Lời 'kêu cứu' của hàng loạt các di sản văn hóa và câu chuyện bảo tồn

Lời 'kêu cứu' của hàng loạt các di sản văn hóa và câu chuyện bảo tồn

Hàng loạt các di sản văn hóa đang 'kêu cứu' trong thời gian qua như một hồi chuông báo động về tính khẩn...