Startup 'tuổi Tuất' sáng tạo với trang kiến thức Love of Knowledge (LOK)

Startup 'tuổi Tuất' sáng tạo với trang kiến thức Love of Knowledge (LOK)

Với việc sử dụng hình ảnh và ngôn ngữ sáng tạo, hài hước, mang tính giáo dục, trang kiến thức Love of...