Đại học Đà Nẵng tuyển sinh bổ sung đợt 2

Đại học Đà Nẵng tuyển sinh bổ sung đợt 2

Điểm chuẩn 2018: Đại học Đà Nẵng

Điểm chuẩn 2018: Đại học Đà Nẵng

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn của 9 trường, khoa trực thuộc

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn của 9 trường, khoa trực thuộc

Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn các trường thành viên

Đại học Đà Nẵng công bố điểm chuẩn các trường thành viên

ĐH Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2018

ĐH Đà Nẵng công bố điểm trúng tuyển đại học năm 2018

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo của các trường thành viên

ĐH Đà Nẵng công bố điểm chuẩn các ngành đào tạo của các trường thành viên

Đại học Đà Nẵng có giám đốc mới

Đại học Đà Nẵng có giám đốc mới

Điểm xét tuyển các trường thành viên ĐH Đà Nẵng

Điểm xét tuyển các trường thành viên ĐH Đà Nẵng