Hôm nay Quốc hội làm quy trình bầu Chủ tịch nước

Hôm nay Quốc hội làm quy trình bầu Chủ tịch nước

Nhà hát 1.500 tỷ sẽ được bàn luận ở trong phiên họp Quốc hội?

Nhà hát 1.500 tỷ sẽ được bàn luận ở trong phiên họp Quốc hội?

ĐBQH yêu cầu cung cấp thông tin nhà hát: Thông tin gì?

ĐBQH yêu cầu cung cấp thông tin nhà hát: Thông tin gì?

Metro Bến Thành – Suối Tiên không thể đạt tiến độ vào năm 2020

Metro Bến Thành – Suối Tiên không thể đạt tiến độ vào năm 2020

Xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam: Bài học đi trước từ Singapore

Xây dựng thành phố thông minh tại Việt Nam: Bài học đi trước từ Singapore

Người dân cần tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc về luật Đặc khu

Người dân cần tỉnh táo trước các luận điệu xuyên tạc về luật Đặc khu

Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM nói về việc khiếu nại ở Thủ Thiêm

Phó trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM nói về việc khiếu nại ở Thủ Thiêm