Đại biểu Quốc hội: Cần tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa

Đại biểu Quốc hội: Cần tránh tình trạng luật vừa ban hành đã phải sửa

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Hiếm quốc gia nào phân bổ mỗi tỉnh, thành một dự án như Việt Nam

ĐBQH Vũ Thị Lưu Mai: Hiếm quốc gia nào phân bổ mỗi tỉnh, thành một dự án như Việt Nam

Tinh giản biên chế giáo viên: Đừng cơ học!

Tinh giản biên chế giáo viên: Đừng cơ học!

Thủ tướng: Phải 'liệu cơm gắp mắm', đừng 'mặc áo quá đầu'

Thủ tướng: Phải 'liệu cơm gắp mắm', đừng 'mặc áo quá đầu'

Tăng thu ngân sách trung ương: 'Nên tập trung vào thuế trực thu'

Tăng thu ngân sách trung ương: 'Nên tập trung vào thuế trực thu'

Nhiều tỉnh phải bán đất, sử dụng quỹ dư, cạn kiệt dư địa

Nhiều tỉnh phải bán đất, sử dụng quỹ dư, cạn kiệt dư địa

BOT: Bộ Giao thông quán triệt làm với cái tâm

BOT: Bộ Giao thông quán triệt làm với cái tâm