Xử mạnh tham nhũng to nhưng lo tham nhũng vặt

Xử mạnh tham nhũng to nhưng lo tham nhũng vặt

ĐBQH: Xử lý tiếng ngựa hí, chó sủa thế nào để đáp ứng tiêu chuẩn?

ĐBQH: Xử lý tiếng ngựa hí, chó sủa thế nào để đáp ứng tiêu chuẩn?

Ngân sách như bầu sữa, ai cũng xin

Ngân sách như bầu sữa, ai cũng xin

Nhức nhối căn bệnh đầu tư dàn trải, lãng phí

Nhức nhối căn bệnh đầu tư dàn trải, lãng phí

Chi tiêu lãng phí vì coi ngân sách là 'tiền chùa'

Chi tiêu lãng phí vì coi ngân sách là 'tiền chùa'

Lo thất thoát, lãng phí trong đầu tư công

Lo thất thoát, lãng phí trong đầu tư công

'Lãng phí do tư duy coi ngân sách là tiền chùa'

'Lãng phí do tư duy coi ngân sách là tiền chùa'

Đại biểu Quốc hội lo 'giao dịch ngầm' giữa DN và cơ quan quản lý ở các dự án BT

Đại biểu Quốc hội lo 'giao dịch ngầm' giữa DN và cơ quan quản lý ở các dự án BT

'Nóng' nghị trường về đầu tư lãng phí, dàn trải

'Nóng' nghị trường về đầu tư lãng phí, dàn trải

Dự án BT–Biến tướng thành 'giao dịch ngầm' giữa quản lý và nhà đầu tư

Dự án BT–Biến tướng thành 'giao dịch ngầm' giữa quản lý và nhà đầu tư

Quy định về kê khai tài sản đang tạo kẽ hở cho tham nhũng

Quy định về kê khai tài sản đang tạo kẽ hở cho tham nhũng