ĐB Lưu Bình Nhưỡng: Kinh doanh nước sạch phục vụ hay đẩy rủi ro cho nhân dân?

ĐB Lưu Bình Nhưỡng: Kinh doanh nước sạch phục vụ hay đẩy rủi ro cho nhân dân?

Sáng 20/11, thương vụ chuyển nhượng 34% vốn công ty Nước mặt Sông Đuống cho doanh nghiệp Thái Lan được...
Dấu hiệu 'lợi ích nhóm' tạo cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường nước sạch

Dấu hiệu 'lợi ích nhóm' tạo cạnh tranh không lành mạnh trong thị trường nước sạch

Clip: Màn đối đáp 'nảy lửa' giữa ĐB Lưu Bình Nhưỡng và ĐB Nguyễn Quang Dũng tại nghị trường

Clip: Màn đối đáp 'nảy lửa' giữa ĐB Lưu Bình Nhưỡng và ĐB Nguyễn Quang Dũng tại nghị trường

ĐB Bình Nhưỡng nêu điểm yếu của ngành, Viện trưởng VKS cấp cao bảo 'chủ quan'

ĐB Bình Nhưỡng nêu điểm yếu của ngành, Viện trưởng VKS cấp cao bảo 'chủ quan'

ĐB Bình Nhưỡng nêu điểm yếu của ngành, Viện trưởng VKS cấp cao bảo 'chủ quan'

ĐB Bình Nhưỡng nêu điểm yếu của ngành, Viện trưởng VKS cấp cao bảo 'chủ quan'

ĐB Bình Nhưỡng nêu điểm yếu của ngành, Viện trưởng VKS cấp cao bảo 'chủ quan'

ĐB Bình Nhưỡng nêu điểm yếu của ngành, Viện trưởng VKS cấp cao bảo 'chủ quan'

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tranh luận với Đại biểu Nguyễn Quang Dũng

Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng tranh luận với Đại biểu Nguyễn Quang Dũng

Nhiều cơ quan cấp cao yêu cầu làm rõ 'vụ giải cứu người' ở quận Bắc Từ Liêm

Nhiều cơ quan cấp cao yêu cầu làm rõ 'vụ giải cứu người' ở quận Bắc Từ Liêm