Ngân hàng phải cung cấp thông tin khách hàng cho ngành thuế?

Cần quy định rõ trách nhiệm từ khâu đầu tiên lựa chọn dự án, thẩm định, triển khai và kết quả

Cần quy định rõ trách nhiệm từ khâu đầu tiên lựa chọn dự án, thẩm định, triển khai và kết quả

Cần hành động như thế nào để tận dụng lợi thế, hạn chế bất lợi khi CPTPP có hiệu lực

Cần hành động như thế nào để tận dụng lợi thế, hạn chế bất lợi khi CPTPP có hiệu lực

ĐBQH: Xây dựng danh mục dự án ưu tiên để chấm dứt tranh luận 'nên xây nhà hát hay bệnh viện, trường học'

ĐBQH: Xây dựng danh mục dự án ưu tiên để chấm dứt tranh luận 'nên xây nhà hát hay bệnh viện, trường học'

Xử lý tài sản không rõ nguồn gốc: Nên thu thuế thu nhập cá nhân

Xử lý tài sản không rõ nguồn gốc: Nên thu thuế thu nhập cá nhân

'Người đủ mưu mô để tham nhũng cũng thừa thủ đoạn che giấu tài sản'

'Người đủ mưu mô để tham nhũng cũng thừa thủ đoạn che giấu tài sản'

Đại biểu Quốc hội băn khoăn vì 'nợ công giảm nhưng nợ Chính phủ tăng'

Đại biểu Quốc hội băn khoăn vì 'nợ công giảm nhưng nợ Chính phủ tăng'