Giảng viên 'lừa tình hàng loạt phụ nữ, có nhiều con rơi' tiếp tục bị điều tra

Giảng viên 'lừa tình hàng loạt phụ nữ, có nhiều con rơi' tiếp tục bị điều tra

6 tháng tù giam cho Tiến sĩ bị tố dùng giấy tờ giả để kết hôn với nhiều phụ nữ

6 tháng tù giam cho Tiến sĩ bị tố dùng giấy tờ giả để kết hôn với nhiều phụ nữ

Ai 'vạch mặt' tiến sĩ-giảng viên đại học lừa tình, có nhiều con rơi?

Ai 'vạch mặt' tiến sĩ-giảng viên đại học lừa tình, có nhiều con rơi?

Tuyên phạt 6 tháng tù giam cho Tiến sỹ, giảng viên Đại học Bạc Liêu, làm giả giấy đăng ký kết hôn

Tuyên phạt 6 tháng tù giam cho Tiến sỹ, giảng viên Đại học Bạc Liêu, làm giả giấy đăng ký kết hôn

Bạc Liêu: Nguyên giảng viên đại học làm giả giấy tờ để được lấy nhiều vợ lãnh 6 tháng tù

Bạc Liêu: Nguyên giảng viên đại học làm giả giấy tờ để được lấy nhiều vợ lãnh 6 tháng tù

Tiến sĩ bị tố lừa tình nhiều người lãnh 6 tháng tù

Tiến sĩ bị tố lừa tình nhiều người lãnh 6 tháng tù

Nguyên giảng viên Đại học lừa tình lãnh án tù

Nguyên giảng viên Đại học lừa tình lãnh án tù

Tiến sĩ bị tố lừa tình hàng loạt phụ nữ lĩnh án 6 tháng tù giam

Tiến sĩ bị tố lừa tình hàng loạt phụ nữ lĩnh án 6 tháng tù giam

Tiến sĩ làm giấy tờ giả lừa tình nhiều phụ nữ lĩnh án tù

Tiến sĩ bị tố dùng giấy tờ giả để kết hôn với nhiều phụ nữ

Tiến sĩ bị tố dùng giấy tờ giả để kết hôn với nhiều phụ nữ

6 tháng tù cho Tiến sĩ bị tố lừa tình, làm giả giấy kết hôn

6 tháng tù cho Tiến sĩ bị tố lừa tình, làm giả giấy kết hôn

Tiến sĩ bị tố 'lừa tình' lãnh 6 tháng tù

Tiến sĩ bị tố 'lừa tình' lãnh 6 tháng tù

Tiến sĩ ở Bạc Liêu bị tố lừa tình hàng loạt phụ nữ lĩnh 6 tháng tù

Tiến sĩ ở Bạc Liêu bị tố lừa tình hàng loạt phụ nữ lĩnh 6 tháng tù

Xét xử giảng viên lừa tình hàng loạt phụ nữ, có nhiều con rơi

Xét xử giảng viên lừa tình hàng loạt phụ nữ, có nhiều con rơi