Điệp viên dự báo chính xác thời điểm Đức tấn công Liên Xô

Cùng tìm hiểu cuộc đời điệp viên duy nhất dự báo chính xác thời điểm Đức tấn công Liên Xô trong mùa hè năm...
Người Armenia quả cảm và xuất sắc như thế nào trong Hồng quân Liên Xô thời Thế chiến 2?

Người Armenia quả cảm và xuất sắc như thế nào trong Hồng quân Liên Xô thời Thế chiến 2?

Người Armenia quả cảm và xuất sắc như thế nào trong Hồng quân Liên Xô thời Thế chiến 2?

Người Armenia quả cảm và xuất sắc như thế nào trong Hồng quân Liên Xô thời Thế chiến 2?

Sergey Gorshkov-người đặt nền móng cho hai lực lượng hải quân

Sergey Gorshkov-người đặt nền móng cho hai lực lượng hải quân

Giải mã âm mưu ám sát Stalin, Roosevelt, Churchill: 'Đòn tiểu nhân' của Đức quốc xã nhằm 'viết lại' lịch sử thế giới?

Giải mã âm mưu ám sát Stalin, Roosevelt, Churchill: 'Đòn tiểu nhân' của Đức quốc xã nhằm 'viết lại' lịch sử thế giới?

Nikolay Gorshkov – Bậc thầy tình báo Xô Viết

Nikolay Gorshkov – Bậc thầy tình báo Xô Viết

Điều ít biết về những chiến công của tình báo Liên Xô

Điều ít biết về những chiến công của tình báo Liên Xô

Tiết lộ bất ngờ về nhà lãnh đạo Stalin

Tiết lộ bất ngờ về nhà lãnh đạo Stalin

Nga hy vọng chiến thắng phát xít sớm được công nhận di sản thế giới

Nga hy vọng chiến thắng phát xít sớm được công nhận di sản thế giới