Ly kỳ những cuộc vượt ngục khó tin trên thế giới

Ly kỳ những cuộc vượt ngục khó tin trên thế giới

Dù bị giam giữ trong các nhà tù nghiêm ngặt và biệt lập nhất nhưng những tù nhân này vẫn trốn thoát được...