'Tháng 5 để dành' - Ký ức đẹp

'Tháng 5 để dành' - Ký ức đẹp

Chuyển thể từ tiểu thuyết Ranh giới của Rain 8X (Hoàng Trung Hiếu), Tháng 5 để dành của đạo diễn trẻ Lê Hà...