Dính vận đen liên tiếp, hàng loạt dự án của Đức Long Gia Lai vướng lùm xùm

Dính vận đen liên tiếp, hàng loạt dự án của Đức Long Gia Lai vướng lùm xùm

Công an vào cuộc dự án Đức Long Golden Land có dấu hiệu bán đất công

Công an vào cuộc dự án Đức Long Golden Land có dấu hiệu bán đất công

Chuyển cơ quan điều tra làm rõ sai phạm dự án Đức Long Golden Land

Chuyển cơ quan điều tra làm rõ sai phạm dự án Đức Long Golden Land

Giao công an tiếp tục điều tra vi phạm tại dự án Đức Long Golden Land

Giao công an tiếp tục điều tra vi phạm tại dự án Đức Long Golden Land

Điều tra dấu hiệu bán đất công tại dự án căn hộ Đức Long Golden Land

Điều tra dấu hiệu bán đất công tại dự án căn hộ Đức Long Golden Land

Kiểm tra tra toàn diện dự án Đức Long Golden Land

Kiểm tra tra toàn diện dự án Đức Long Golden Land

Vì sao dự án Đức Long Golden Land ở TP.HCM bị thanh tra toàn diện?

Vì sao dự án Đức Long Golden Land ở TP.HCM bị thanh tra toàn diện?

Dân tố sai phạm, dự án Đức Long Golden Land bị thanh tra toàn diện

Dân tố sai phạm, dự án Đức Long Golden Land bị thanh tra toàn diện

Lập đoàn thanh tra dự án Đức Long Golden Land

Lập đoàn thanh tra dự án Đức Long Golden Land