Xóm đạo bình yên

Xóm đạo bình yên

Đây là mô hình đang được Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Gia Tân 2 (huyện Thống Nhất) triển khai thực hiện có...