Thu phí tự động không dừng - Bài 2: Tiếp tục hoàn thiện trong vận hành

Thu phí tự động không dừng - Bài 2: Tiếp tục hoàn thiện trong vận hành

Tung tin 'Đức Mẹ mất 1 mắt', bị phạt tiền triệu

Tung tin 'Đức Mẹ mất 1 mắt', bị phạt tiền triệu

Tasco bị ngừng cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trạm thu phí Mỹ Lộc

Tasco bị ngừng cung cấp dịch vụ bảo vệ tại trạm thu phí Mỹ Lộc

Trạm BOT Cam Thịnh bắt đầu thu phí tự động

Trạm BOT Cam Thịnh bắt đầu thu phí tự động

Trạm BOT thứ 20 bắt đầu thu giá tự động không dừng

Trạm BOT thứ 20 bắt đầu thu giá tự động không dừng

Chính thức thu phí không dừng tại toàn bộ các trạm BOT miền Trung

Chính thức thu phí không dừng tại toàn bộ các trạm BOT miền Trung

Thu phí không dừng: Nhanh lên đi!

Thu phí không dừng: Nhanh lên đi!

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc dừng thu phí BOT tự động

Thủ tướng chỉ đạo đẩy nhanh việc dừng thu phí BOT tự động