Không thạo với phong bì

Không thạo với phong bì

20 năm trước, một người nhà của chúng tôi bỗng phải vào viện. Tức là không thuộc loại bệnh nhân thường...