Hoa đăng gửi tới Gạc Ma

Hoa đăng gửi tới Gạc Ma

31 năm về trước, 64 chiến sĩ hải quân Việt Nam đã ngã xuống để bảo vệ từng tấc đất sải biển của Tổ quốc....