Hương Sơn, mùa hoa súng nở

Hương Sơn, mùa hoa súng nở

Dòng suối Yến khi kết thúc lễ hội trở nên thanh bình, yên tĩnh. Từ giữa thu là mùa hoa súng nở, dòng suối...