Thầy dạy cờ 'ngoài biên chế'

Thầy dạy cờ 'ngoài biên chế'

Phong trào Thể thao trí tuệ ở Quảng Ninh những năm gần đây phát triển sâu rộng trong quần chúng nhân dân và...