Người đồng hành với cuộc sống của bà con biên giới

Người đồng hành với cuộc sống của bà con biên giới

Gần 30 năm công tác tại BĐBP Hà Tĩnh, dấu chân của Trung tá Phan Văn Thông, Đội phó Đội Vận động quần chúng...
Gieo sức sống trên vùng đất khó

Gieo sức sống trên vùng đất khó

Không cho 'cái ác' về bản...

Không cho 'cái ác' về bản...

Thắm đượm tình thương trong 'ngôi nhà lính'

Thắm đượm tình thương trong 'ngôi nhà lính'

Thầy giáo quân hàm xanh ở vùng công giáo

Thầy giáo quân hàm xanh ở vùng công giáo

Không cho cái ác về bản

Không cho cái ác về bản

Giàu lên nhờ nuôi cá mú

'Chốt thép' bên dòng Sê Rê Pốk

Sát cánh cùng dân vượt qua gian khó