Tấm lòng của người lính Biên phòng Thừa Thiên Huế

Tấm lòng của người lính Biên phòng Thừa Thiên Huế

BĐBP TP Hồ Chí Minh tích cực chuẩn bị ứng phó với bão số 9

BĐBP TP Hồ Chí Minh tích cực chuẩn bị ứng phó với bão số 9

Không cho 'cái ác' về bản...

Không cho 'cái ác' về bản...

Thắm đượm tình thương trong 'ngôi nhà lính'

Thắm đượm tình thương trong 'ngôi nhà lính'

Thầy giáo quân hàm xanh ở vùng công giáo

Thầy giáo quân hàm xanh ở vùng công giáo

Thầy giáo quân hàm xanh ở vùng công giáo

Thầy giáo quân hàm xanh ở vùng công giáo

Không cho cái ác về bản

Không cho cái ác về bản

Giàu lên nhờ nuôi cá mú

Giàu lên nhờ nuôi cá mú

Biên phòng Trà Lĩnh chăm lo cho người nghèo

Biên phòng Trà Lĩnh chăm lo cho người nghèo

'Tai mắt' của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ở vùng biên ải

'Tai mắt' của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ở vùng biên ải

Phía sau món quà 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Phía sau món quà 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Giúp đồng bào Rục chủ động trồng cây lúa nước

Giúp đồng bào Rục chủ động trồng cây lúa nước

Khi con gà là 'đầu cơ nghiệp'

Khi con gà là 'đầu cơ nghiệp'

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại biên giới Lai Châu

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại biên giới Lai Châu

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại biên giới Lai Châu

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại biên giới Lai Châu

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại biên giới Lai Châu

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại biên giới Lai Châu

Kỷ niệm 29 năm 'Ngày Biên phòng toàn dân' và 59 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Kỷ niệm 29 năm 'Ngày Biên phòng toàn dân' và 59 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Đăng ký kết hôn lưu động ở vùng biên

Đăng ký kết hôn lưu động ở vùng biên

'Chốt thép' bên dòng Sê Rê Pốk

'Chốt thép' bên dòng Sê Rê Pốk