Không cho 'cái ác' về bản...

Không cho 'cái ác' về bản...

Thắm đượm tình thương trong 'ngôi nhà lính'

Thắm đượm tình thương trong 'ngôi nhà lính'

Thầy giáo quân hàm xanh ở vùng công giáo

Thầy giáo quân hàm xanh ở vùng công giáo

Thầy giáo quân hàm xanh ở vùng công giáo

Thầy giáo quân hàm xanh ở vùng công giáo

Không cho cái ác về bản

Không cho cái ác về bản

Giàu lên nhờ nuôi cá mú

Giàu lên nhờ nuôi cá mú

Biên phòng Trà Lĩnh chăm lo cho người nghèo

Biên phòng Trà Lĩnh chăm lo cho người nghèo

Đẩy mạnh hợp tác giữa phụ nữ quân đội Việt Nam và Campuchia

Đẩy mạnh hợp tác giữa phụ nữ quân đội Việt Nam và Campuchia

Trong gian khó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng

Trong gian khó, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ luôn tỏa sáng

'Tai mắt' của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ở vùng biên ải

'Tai mắt' của Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh ở vùng biên ải

Phía sau món quà 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Phía sau món quà 'Đồng hành cùng phụ nữ biên cương'

Giúp đồng bào Rục chủ động trồng cây lúa nước

Giúp đồng bào Rục chủ động trồng cây lúa nước

Khi con gà là 'đầu cơ nghiệp'

Khi con gà là 'đầu cơ nghiệp'

Những gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng

Những gương mặt trẻ tiêu biểu Bộ đội Biên phòng

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại biên giới Lai Châu

Phát hiện rừng chè cổ thụ hàng trăm năm tuổi tại biên giới Lai Châu

Đăng ký kết hôn lưu động ở vùng biên

Đăng ký kết hôn lưu động ở vùng biên

'Chốt thép' bên dòng Sê Rê Pốk

'Chốt thép' bên dòng Sê Rê Pốk