Nam thanh niên leo đỉnh cầu Thuận Phước để quay clip câu view

Nam thanh niên leo đỉnh cầu Thuận Phước để quay clip câu view

Nam thanh niên leo lên đỉnh trụ cầu Thuận Phước để quay clip 'câu view'

Nam thanh niên leo lên đỉnh trụ cầu Thuận Phước để quay clip 'câu view'

Leo lên đỉnh trụ cầu Thuận Phước để quay clip 'nhảy nhót'

Leo lên đỉnh trụ cầu Thuận Phước để quay clip 'nhảy nhót'

Thanh niên leo lên đỉnh cầu Thuận Phước để... ngủ

Thanh niên leo lên đỉnh cầu Thuận Phước để... ngủ

Thanh niên leo lên đỉnh cầu Thuận Phước để... ngủ

Thanh niên leo lên đỉnh cầu Thuận Phước để... ngủ

Hơn 100 cảnh sát giải cứu thanh niên leo đỉnh cầu Thuận Phước quay clip câu view

Hơn 100 cảnh sát giải cứu thanh niên leo đỉnh cầu Thuận Phước quay clip câu view

Gần 100 chiến sỹ 'giải cứu' nam thanh niên leo lên đỉnh trụ cầu Thuận Phước để quay clip nhảy nhót 'câu view'

Gần 100 chiến sỹ 'giải cứu' nam thanh niên leo lên đỉnh trụ cầu Thuận Phước để quay clip nhảy nhót 'câu view'