Nam thanh niên leo đỉnh cầu Thuận Phước để quay clip câu view

Nam thanh niên leo đỉnh cầu Thuận Phước để quay clip câu view

Nam thanh niên leo lên đỉnh trụ cầu Thuận Phước để quay clip 'câu view'

Nam thanh niên leo lên đỉnh trụ cầu Thuận Phước để quay clip 'câu view'

Hàng trăm cảnh sát giải cứu thanh niên leo cầu Thuận Phước quay clip...câu view

Hàng trăm cảnh sát giải cứu thanh niên leo cầu Thuận Phước quay clip...câu view

Gần 100 chiến sĩ giải cứu nam thanh niên leo lên đỉnh cầu Thuận Phước quay clip 'sống ảo'

Gần 100 chiến sĩ giải cứu nam thanh niên leo lên đỉnh cầu Thuận Phước quay clip 'sống ảo'

Thanh niên leo lên đỉnh cầu Thuận Phước để... ngủ

Thanh niên leo lên đỉnh cầu Thuận Phước để... ngủ

Thanh niên leo lên đỉnh cầu Thuận Phước để... ngủ

Thanh niên leo lên đỉnh cầu Thuận Phước để... ngủ

Gần 100 chiến sỹ 'giải cứu' nam thanh niên leo lên đỉnh trụ cầu Thuận Phước để quay clip nhảy nhót 'câu view'