Đắm tàu trên sông Văn Úc, Hải Phòng: Đã tìm thấy thi thể người vợ

Đắm tàu trên sông Văn Úc, Hải Phòng: Đã tìm thấy thi thể người vợ

Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng trong vụ đắm tàu chở gạch ở Hải Phòng

Tìm thấy thi thể 2 vợ chồng trong vụ đắm tàu chở gạch ở Hải Phòng

Hải Phòng: Đã tìm thấy thi thể người chồng trong vụ đắm tàu trên sông Văn Úc

Hải Phòng: Đã tìm thấy thi thể người chồng trong vụ đắm tàu trên sông Văn Úc

Vụ chìm tàu chở gạch trên sông Văn Úc: Lời kể của gia đình nạn nhân

Vụ chìm tàu chở gạch trên sông Văn Úc: Lời kể của gia đình nạn nhân

Vụ chìm tàu trên sông Văn Úc: Vẫn chưa tìm thấy hai vợ chồng gặp nạn

Vụ chìm tàu trên sông Văn Úc: Vẫn chưa tìm thấy hai vợ chồng gặp nạn

Hải Phòng: Tiếp tục tìm kiếm tung tích các nạn nhân vụ chìm tàu gạch trên sông Văn Úc

Hải Phòng: Tiếp tục tìm kiếm tung tích các nạn nhân vụ chìm tàu gạch trên sông Văn Úc

Chìm tàu chở gạch trên sông ở Hải Phòng: Tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích

Chìm tàu chở gạch trên sông ở Hải Phòng: Tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích

Dồn sức tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Văn Úc

Dồn sức tìm kiếm 2 vợ chồng mất tích trong vụ chìm tàu trên sông Văn Úc

Đã xác định danh tính các nạn nhân vụ đắm tàu trên sông Văn Úc

Đã xác định danh tính các nạn nhân vụ đắm tàu trên sông Văn Úc