Chương trình giao lưu 'Hành trình vì hòa bình'

Chương trình giao lưu 'Hành trình vì hòa bình'

Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị của Đội Công binh tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc

Đoàn công tác của Bộ Tổng Tham mưu kiểm tra công tác chuẩn bị của Đội Công binh tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình của Liên Hợp quốc

Việt Nam nghiên cứu cử thêm lực lượng dân sự tại các phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ

Việt Nam nghiên cứu cử thêm lực lượng dân sự tại các phái bộ gìn giữ hòa bình LHQ

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kiểm tra bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh kiểm tra bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2

Đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vị thế, vai trò của đất nước

Đối ngoại quốc phòng góp phần nâng cao vị thế, vai trò của đất nước

Việt Nam và Ấn Độ diễn tập chung trên sa bàn về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Việt Nam và Ấn Độ diễn tập chung trên sa bàn về Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Trao đổi sáng kiến phòng chống bạo lực tình dục giữa Việt Nam - Vương quốc Anh

Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 vượt vòng kiểm tra của Liên hợp quốc

Đội Công binh Việt Nam chuẩn bị tham gia GGHB LHQ

Chuẩn bị cho Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Việt Nam chuẩn bị cử Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đội Công binh Việt Nam chuẩn bị tham gia hoạt động Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc

Đội Công binh Việt Nam sẽ thay thế lực lượng của Anh tại Nam Sudan?

Rà soát việc chuẩn bị cho Đội Công binh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình LHQ

Cần sự chung tay hỗ trợ từ các tổ chức quốc tế