GEF6: Các Phiên họp song song cấp kỹ thuật trong ngày 23/6

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ cho cán bộ ngoại giao

Chủ tịch nước trao quyết định bổ nhiệm Đại sứ cho cán bộ ngoại giao

Bổ nhiệm nhân sự bộ, ngành, địa phương trong nước tuần qua

Bổ nhiệm nhân sự bộ, ngành, địa phương trong nước tuần qua

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 11 Bộ ngành

Bổ nhiệm nhân sự chủ chốt 11 Bộ ngành

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Đại sứ

Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn đề nghị bổ nhiệm 2 Đại sứ

Bổ nhiệm hai Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2021

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại một số quốc gia

Nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm Đại sứ Việt Nam tại một số quốc gia

Bổ nhiệm thêm hai Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Bổ nhiệm thêm hai Đại sứ đặc mệnh toàn quyền

Năm 2018 và 2019 sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến chính quyền địa phương ​

Năm 2018 và 2019 sửa đổi, bổ sung các luật liên quan đến chính quyền địa phương ​