Đất lành nặng nghĩa tri ân

Đất lành nặng nghĩa tri ân

Là quê hương thứ hai của đồng bào các dân tộc ở nhiều tỉnh, thành phố phía Bắc vào xây dựng vùng kinh tế...