Hà Nội và Cần Thơ bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo các sở, ngành

Hà Nội và Cần Thơ bổ nhiệm hàng loạt lãnh đạo các sở, ngành

TP. Hà Nội và TP. Cần Thơ vừa đồng loạt kiện toàn nhân sự tại một số cơ quan, đơn vị, theo đó điều động,...
Hà Nội thay đổi một loạt lãnh đạo chủ chốt

Hà Nội thay đổi một loạt lãnh đạo chủ chốt

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm cán bộ

Hải Phòng ghi nhận 1 trường hợp nhiễm Covid-19 là nhân viên y tế

Hải Phòng ghi nhận 1 trường hợp nhiễm Covid-19 là nhân viên y tế

Vì Thủ đô thanh lịch, văn minh

Vì Thủ đô thanh lịch, văn minh

Chủ tịch phường là thạc sĩ kinh tế bị tố chưa tốt nghiệp cấp 3 lên tiếng

Chủ tịch phường là thạc sĩ kinh tế bị tố chưa tốt nghiệp cấp 3 lên tiếng

Thực hư vụ chủ tịch phường là thạc sĩ kinh tế nhưng chưa tốt nghiệp cấp 3

Thực hư vụ chủ tịch phường là thạc sĩ kinh tế nhưng chưa tốt nghiệp cấp 3

Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh

Bầu bổ sung 3 Phó Chủ tịch UBND, HĐND tỉnh

Giúp hộ nghèo, khó khăn an cư lạc nghiệp

Giúp hộ nghèo, khó khăn an cư lạc nghiệp

TP.HCM và 5 tỉnh điều động, bổ nhiệm nhân sự

TP.HCM và 5 tỉnh điều động, bổ nhiệm nhân sự

Yên Bái, Hà Tĩnh, Gia Lai có nhân sự mới

Yên Bái, Hà Tĩnh, Gia Lai có nhân sự mới