Thấy bạn nghiện tử vong, gã đàn ông đưa lên xe bò chở ra vứt đầu ngõ rồi về nhà ngủ

Thấy bạn nghiện tử vong, gã đàn ông đưa lên xe bò chở ra vứt đầu ngõ rồi về nhà ngủ

Hải Phòng: Lấy xe bò kéo xác 'bạn nghiện' ra đường

Hải Phòng: Lấy xe bò kéo xác 'bạn nghiện' ra đường

Thấy bạn tử vong, lấy xe bò chở thi thể ra bỏ đầu ngõ rồi về ngủ

Thấy bạn tử vong, lấy xe bò chở thi thể ra bỏ đầu ngõ rồi về ngủ

Làm rõ vụ nam thanh niên mang xe bò chở xác 'bạn nghiện' để ra đầu ngõ

Làm rõ vụ nam thanh niên mang xe bò chở xác 'bạn nghiện' để ra đầu ngõ

Dùng xe bò chở thi thể bạn ra đầu ngõ rồi về ngủ

Dùng xe bò chở thi thể bạn ra đầu ngõ rồi về ngủ

Phê ma túy, chở xác bạn nghiện bỏ ra đường rồi về nhà ngủ

Phê ma túy, chở xác bạn nghiện bỏ ra đường rồi về nhà ngủ

Hải Phòng: 'Phê' ma túy, người đàn ông dùng xe bò chở thi thể bạn ra đường rồi về nhà ngủ

Hải Phòng: 'Phê' ma túy, người đàn ông dùng xe bò chở thi thể bạn ra đường rồi về nhà ngủ

Lấy xe bò chở xác bạn nghiện trong nhà ra để đầu ngõ

Lấy xe bò chở xác bạn nghiện trong nhà ra để đầu ngõ

'Phê' ma túy, thanh niên mang xe bò chở xác bạn để ra đầu ngõ

'Phê' ma túy, thanh niên mang xe bò chở xác bạn để ra đầu ngõ

Một người đàn ông tử vong do sốc ma túy

Một người đàn ông tử vong do sốc ma túy