Tuyên tử hình nguyên Bí thư xã giết người thế mạng để trục lợi bảo hiểm

Tuyên tử hình nguyên Bí thư xã giết người thế mạng để trục lợi bảo hiểm

Nhận định của tòa về cựu bí thư xã giết người, đốt xác

Nhận định của tòa về cựu bí thư xã giết người, đốt xác

Vụ giết người để trục lợi bảo hiểm: Tử hình cựu Bí thư xã Liên Hà

Vụ giết người để trục lợi bảo hiểm: Tử hình cựu Bí thư xã Liên Hà

Tử hình đối tượng giết người để trục lợi bảo hiểm

Tử hình đối tượng giết người để trục lợi bảo hiểm

Bí thư xã giết em họ, đốt xác phi tang ở Đắk Nông bị tuyên tử hình

Bí thư xã giết em họ, đốt xác phi tang ở Đắk Nông bị tuyên tử hình

Tử hình đối tượng giết người đốt xác nhằm trục lợi bảo hiểm

Tử hình đối tượng giết người đốt xác nhằm trục lợi bảo hiểm

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã lĩnh án tử hình

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã lĩnh án tử hình

Tuyên tử hình cựu bí thư xã giết người đốt xác để trốn nợ, trục lợi bảo hiểm

Tuyên tử hình cựu bí thư xã giết người đốt xác để trốn nợ, trục lợi bảo hiểm

Cựu bí thư giết người đốt xác khai chi tiết bất ngờ

Cựu bí thư giết người đốt xác khai chi tiết bất ngờ

Tử hình cựu bí thư xã giết người, hòng mượn xác chết để trốn nợ

Tử hình cựu bí thư xã giết người, hòng mượn xác chết để trốn nợ

Tử hình cựu bí thư xã giết em vợ, đốt xác phi tang nhằm trục lợi tiền bảo hiểm

Tử hình cựu bí thư xã giết em vợ, đốt xác phi tang nhằm trục lợi tiền bảo hiểm

Tử hình cựu bí thư xã giết em họ

Tử hình cựu bí thư xã giết em họ

Vòng vo chối tội, nguyên Bí thư xã giết cháu hòng 'mượn xác' trục lợi vẫn bị tuyên án tử

Vòng vo chối tội, nguyên Bí thư xã giết cháu hòng 'mượn xác' trục lợi vẫn bị tuyên án tử

Tuyên án tử hình nguyên bí thư xã giết cháu họ để thế mạng

Tuyên án tử hình nguyên bí thư xã giết cháu họ để thế mạng

Lời nói sau cùng của cựu bí thư xã giết người 'lấy xác thế thân' trước khi lĩnh án tử

Lời nói sau cùng của cựu bí thư xã giết người 'lấy xác thế thân' trước khi lĩnh án tử

Tử hình cựu bí thư xã giết em vợ, đốt xác phi tang để trục lợi tiền bảo hiểm

Tử hình cựu bí thư xã giết em vợ, đốt xác phi tang để trục lợi tiền bảo hiểm

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã giết người, đốt xác ở Đắk Nông bị tuyên án tử hình

Nguyên Bí thư Đảng ủy xã giết người, đốt xác ở Đắk Nông bị tuyên án tử hình

Tòa tuyên án tử hình nguyên bí thư xã giết em họ

Tòa tuyên án tử hình nguyên bí thư xã giết em họ

Cựu bí thư xã giết người đốt xác để trục lợi tiền bảo hiểm bị tuyên án tử hình

Cựu bí thư xã giết người đốt xác để trục lợi tiền bảo hiểm bị tuyên án tử hình

Bí thư xã 'giết người, đốt xác để lãnh bảo hiểm nhân thọ' nhận án tử

Bí thư xã 'giết người, đốt xác để lãnh bảo hiểm nhân thọ' nhận án tử

Tuyên tử hình cựu Bí thư Đảng ủy xã giết người

Tuyên tử hình cựu Bí thư Đảng ủy xã giết người

Tử hình kẻ giết người, đốt xác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm

Tử hình kẻ giết người, đốt xác nhằm trục lợi tiền bảo hiểm

Nguyên bí thư xã lĩnh án tử do giết em họ thế thân trục lợi bảo hiểm

Nguyên bí thư xã lĩnh án tử do giết em họ thế thân trục lợi bảo hiểm

Tuyên án tử hình nguyên bí thư xã giết người, đốt xác

Tuyên án tử hình nguyên bí thư xã giết người, đốt xác

Bí thư xã giết người đốt xác để trục lợi tiền bảo hiểm nhận án tử

Bí thư xã giết người đốt xác để trục lợi tiền bảo hiểm nhận án tử

Tuyên án tử hình cựu bí thư xã giết người đốt xác để chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Tuyên án tử hình cựu bí thư xã giết người đốt xác để chiếm đoạt tiền bảo hiểm

Tử hình cựu bí thư xã giết em vợ, đốt xác phi tang để trục lợi tiền bảo hiểm

Tử hình cựu bí thư xã giết em vợ, đốt xác phi tang để trục lợi tiền bảo hiểm

Nguyên bí thư xã giết người đốt thi thể để thế thân bị tuyên án tử hình

Nguyên bí thư xã giết người đốt thi thể để thế thân bị tuyên án tử hình

Tử hình nguyên bí thư xã đốt xác em họ để trục lợi tiền bảo hiểm

Tử hình nguyên bí thư xã đốt xác em họ để trục lợi tiền bảo hiểm

Cựu bí thư xã đốt xác bất ngờ khai có người chứng kiến y giết người

Cựu bí thư xã đốt xác bất ngờ khai có người chứng kiến y giết người

Tuyên án tử hình nguyên bí thư xã giết em họ để thế mạng

Tuyên án tử hình nguyên bí thư xã giết em họ để thế mạng

Tòa tuyên án tử hình cựu bí thư giết người, đốt xác

Tòa tuyên án tử hình cựu bí thư giết người, đốt xác

Cựu bí thư giết người, đốt xác khai tình tiết mới

Cựu bí thư giết người, đốt xác khai tình tiết mới

Bất ngờ với lời khai của Bí thư xã giết cháu tại phiên tòa

Bất ngờ với lời khai của Bí thư xã giết cháu tại phiên tòa

Cựu bí thư xã chối tội bị đề nghị tử hình

Cựu bí thư xã chối tội bị đề nghị tử hình

Đề nghị tử hình cựu bí thư xã giết em họ, đốt xác

Đề nghị tử hình cựu bí thư xã giết em họ, đốt xác

Viện kiểm sát đề nghị tuyên tử hình Bí thư Đảng ủy xã giết người, đốt xác

Viện kiểm sát đề nghị tuyên tử hình Bí thư Đảng ủy xã giết người, đốt xác

Đắk Nông: Sắp xét xử vụ nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà giết cháu

Đắk Nông: Sắp xét xử vụ nguyên Bí thư Đảng ủy xã Liên Hà giết cháu

Vụ bí thư xã giết người, đốt xác: Viện KSND đề nghị tử hình

Vụ bí thư xã giết người, đốt xác: Viện KSND đề nghị tử hình

Đề nghị tử hình cựu bí thư xã giết người, đốt xác ở Đắk Nông

Đề nghị tử hình cựu bí thư xã giết người, đốt xác ở Đắk Nông

Đề nghị tử hình cựu bí thư xã giết người 'lấy xác thế thân' như phim

Đề nghị tử hình cựu bí thư xã giết người 'lấy xác thế thân' như phim

Đắk Nông: Đề nghị án tử hình đối với nguyên Bí thư xã giết cháu vợ

Đắk Nông: Đề nghị án tử hình đối với nguyên Bí thư xã giết cháu vợ

Đề nghị tử hình nguyên Bí thư xã giết người, đốt xác

Đề nghị tử hình nguyên Bí thư xã giết người, đốt xác

Lời khai rợn người của nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác phi tang ở Đắk Nông

Lời khai rợn người của nguyên bí thư xã giết em họ, đốt xác phi tang ở Đắk Nông

Đề nghị tử hình cựu Bí thư Đảng ủy xã giết người

Đề nghị tử hình cựu Bí thư Đảng ủy xã giết người