Vượt biển cứu thành công 7 ngư dân cùng thuyền cá gặp nạn

Vượt biển cứu thành công 7 ngư dân cùng thuyền cá gặp nạn

Cứu thành công 7 ngư dân trôi dạt 5 ngày trên biển

Cứu thành công 7 ngư dân trôi dạt 5 ngày trên biển

Cứu 7 thuyền viên tàu cá trôi dạt nhiều ngày trên biển

Cứu 7 thuyền viên tàu cá trôi dạt nhiều ngày trên biển

Cứu 7 thuyền viên tàu cá gặp nạn tại khu vực phía Nam vịnh Bắc bộ

Cứu 7 thuyền viên tàu cá gặp nạn tại khu vực phía Nam vịnh Bắc bộ

Cứu 7 thuyền viên tàu cá gặp nạn tại khu vực phía Nam vịnh Bắc bộ

Cứu 7 thuyền viên tàu cá gặp nạn tại khu vực phía Nam vịnh Bắc bộ

Vượt sóng trong đêm cứu 7 thuyền viên bị nạn trên biển

Vượt sóng trong đêm cứu 7 thuyền viên bị nạn trên biển

Cứu thành công tàu cá cùng 7 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn trên biển

Cứu thành công tàu cá cùng 7 ngư dân Đà Nẵng gặp nạn trên biển

Vượt sóng trong đêm cứu 7 thuyền viên tàu cá ĐNa 91087 TS gặp nạn

Vượt sóng trong đêm cứu 7 thuyền viên tàu cá ĐNa 91087 TS gặp nạn

BĐBP Đà Nẵng tiếp nhận 7 thuyền viên gặp nạn tại khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ

BĐBP Đà Nẵng tiếp nhận 7 thuyền viên gặp nạn tại khu vực phía Nam vịnh Bắc Bộ

Vượt biển cứu 7 thuyền viên trên tàu bị hư hỏng, mất liên lạc

Vượt biển cứu 7 thuyền viên trên tàu bị hư hỏng, mất liên lạc

Cứu 7 thuyền viên trôi dạt nhiều ngày trên biển

Cứu 7 thuyền viên trôi dạt nhiều ngày trên biển

Cứu thành công 7 thuyền viên tàu cá bị trôi dạt hơn 4 ngày trên biển

Cứu thành công 7 thuyền viên tàu cá bị trôi dạt hơn 4 ngày trên biển

Khẩn cấp vượt sóng cứu bảy ngư dân Đà Nẵng gặn nạn trên biển

Khẩn cấp vượt sóng cứu bảy ngư dân Đà Nẵng gặn nạn trên biển