Bắt khẩn cấp nhóm nghi can cướp tài sản ở huyện Nhơn Trạch

Bắt khẩn cấp nhóm nghi can cướp tài sản ở huyện Nhơn Trạch

Cảnh giác tội phạm trộm, cướp tài sản dịp cuối năm

Cảnh giác tội phạm trộm, cướp tài sản dịp cuối năm

Nhóm cướp cố thủ trong nhà dùng bình gas, mã tấu chống trả công an khi bị vây bắt

Nhóm cướp cố thủ trong nhà dùng bình gas, mã tấu chống trả công an khi bị vây bắt

Đồng Nai: Thâu đêm vây kẻ cướp dùng bình gas, hung khí cố thủ

Đồng Nai: Thâu đêm vây kẻ cướp dùng bình gas, hung khí cố thủ

Bị vây bắt, nhóm cướp cố thủ trong nhà dùng bình gas, mã tấu chống công an

Bị vây bắt, nhóm cướp cố thủ trong nhà dùng bình gas, mã tấu chống công an

Cướp xe táo tợn còn chống trả quyết liệt công an khi bị vây bắt ở Đồng Nai

Cướp xe táo tợn còn chống trả quyết liệt công an khi bị vây bắt ở Đồng Nai

Bao vây nhóm cướp manh động cố thủ trong nhà ở Nhơn Trạch

Nhóm cướp cố thủ trong nhà, dùng bình gas, mã tấu chống trả công an

Vây bắt nhóm nghi can tham gia vụ cướp cố thủ trong nhà

Nhóm cướp dùng hung khí chống trả, cố thủ trong 'sào huyệt' khi bị bao vây