Người học ngày càng quan tâm tới đầu ra

Người học ngày càng quan tâm tới đầu ra

Hợp tác Hàn Quốc nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Hợp tác Hàn Quốc nâng cao chất lượng đào tạo nghề

Việt Nam- Hàn Quốc hợp tác đào tạo nghề nghiệp

Việt Nam- Hàn Quốc hợp tác đào tạo nghề nghiệp

Hợp tác đào tạo với Hàn Quốc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Hợp tác đào tạo với Hàn Quốc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Xu hướng việc làm mới từ tác động của FTA

Xu hướng việc làm mới từ tác động của FTA

Gỡ dần những 'điểm nghẽn' để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Gỡ dần những 'điểm nghẽn' để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Nhận diện xu hướng việc làm và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Nhận diện xu hướng việc làm và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế

VEC 2019: Gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục

VEC 2019: Gắn kết doanh nghiệp với cơ sở giáo dục

Tư vấn tuyển sinh: Lựa chọn ngành 'hot' và 'khát' nhân lực

Tư vấn tuyển sinh: Lựa chọn ngành 'hot' và 'khát' nhân lực

Ngày hội tuyển sinh 2019: Thí sinh dồn dập hỏi về ngành kinh tế và du lịch

Ngày hội tuyển sinh 2019: Thí sinh dồn dập hỏi về ngành kinh tế và du lịch

Phó Chủ tịch HĐND xã Ma Ly Chải tử vong trong vụ ngộ độc tại Lai Châu

Phó Chủ tịch HĐND xã Ma Ly Chải tử vong trong vụ ngộ độc tại Lai Châu